Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Programma: Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli
Iegūstamā kvalifikācija: Datorsistēmas tehniķis
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standars: VISS APRAKSTS

PIETEIKTIES TAGAD

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

P-15740 līdz 11.06.2025.

 

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma;
Dabaszinātnes joma;
Matemātikas joma;
Tehnoloģiju joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes.

  • Profesionālo kompetenču mācību kursi:

EIKT pamatprocesi un darbu veidi;
EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas;
Vienkāršu algoritmu izstrāde;
Preču un pakalpojmu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei;
Datortehnikas komplektēšana un montāža;
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturešana;
Biroja tehnikas apkope un remonts;
Serveru izvēle un uzstādīšana;
EIKT drošības politikas veidošana;
Perifērijas iekārtu apkope un remonts. 

  • Modulārajā apmācība tiek realizēta no 2017. gada septembra.
  • Datorsistēmu tehniķa kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 788 stundas
  • Mācību periodā  jānokārto  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomās un semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos, un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

strādāt organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda biroja lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanai, un datorlietotāja darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datu bāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.