Datorsistēmas

Datorsistēmas

Programma: Datorsistēmas
Iegūstamā kvalifikācija: ​Datorsistēmu tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums:
 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

AP 4689 līdz 18.06.2019.
Modulārajā apmācībā AP 5046 līdz 18.06.2019.

 

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda;
Matemātiku, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības, fizika;
Latvijas un pasaules vēsture;
Ekonomika.

  • Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:

Profesionālā saskarsme;
Nozares tiesību pamati;
Programmēšanas valodas;
Operētājsistēmas;
Lietojumprogrammas;
Elektrotehnika;
Datu bāzu tehnoloģijas;
Datoru tīkli;
Interneta tehnoloģijas;
Perifērijas ierīces;
Komercdarbības pamati;
Datorgrafika;
Datorizētā lietvedība;
Datorsistēmu uzbūve un tehniskā apkope.

  • Modulārajā apmācībā, kura tiek realizēta no 2017. gada mūžizglītības kompetenču apguves moduļi  un profesionālo kompetenču mācību kursi profesionālajā izglītībā.
  • Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -960 stundas ( 4.kursā)
  • Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

strādāt organizācijās vai pie individuāliem datorlietotājiem, kur sniedz konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūru un biroja tehniku, uzstāda, konfigurē un modernizē datortehniku, vienkāršus datortīklus un programmatūru, novērš kļūmes to darbībā. Brīvi pārvalda biroja lietojumprogrammas dokumentu, aprēķinu tabulu, prezentāciju sagatavošanai, un datorlietotāja darba procesu automatizēšanai, sagatavo un uztur vienkāršas datu bāzes un interneta mājas lapas. Var strādāt patstāvīgi vai darba grupā.