Grāmatvedība

Programma: Grāmatvedība
Iegūstamā kvalifikācija: Uzskaites Grāmatvedis (4. profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 
4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts - pilns apraksts.

PIETEIKTIES TAGAD

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

P - 17408 līdz 11.06.2025.

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Modulārajā apmācība tiks realizēta no 2020. gada septembra.
  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma;
Dabaszinātnes joma;
Matemātikas joma;
Tehnoloģiju joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Mūžizglītības kompetenču mācību moduļi:

​​​​​​Sabiedrības un cilvēka drošība;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes.

  • Profesionālo kompetenču mācību moduļi:

Grāmatvedības pamati;
Skaidras naudas dokumentu apgrozība;
Bezskaidras naudas operācijas;
Dokumentu kontrole;
Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite;
Krājumu uzskaite;
Debitoru uzskaite;
Nākamo periodu izmaksu un uzkrāto ieņēmumu uzskaite;
Finanšu aizdevumu uzskaite;
Naudas līdzekļu uzskaite;
Pašu kapitāla uzskaite;
Kreditoru uzskaite;
Darba samaksas un atbilstošo nodokļu uzskaite;
Inventarizācija;
Ieņēmumu un izdevumu uzskaite;
Nodokļu deklarāciju un finanšu pārskatu sagatavošana;
Uzskaite vienkāršā ieraksta sistēmā;
Tiesiskā regulējuma piemērošana uzņēmējdarbībā.

Grāmatveža prakse (uzņēmumā) - kvalifkācijas prakse.

*Mācību periodā  jānokārto  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomās un semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos, un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

organizēt un vadīt uzņēmuma grāmatvedības darbu, kārtot grāmatvedības uzskaiti un finanšu darījumus, sastādīt un noformēt lietvedības dokumentus, plānot un analizēt uzņēmuma darbību. Absolvents spēj patstāvīgi savākt un apstrādāt ekonomisko un grāmatvedības informāciju un sagatavot to vadības grāmatvedības lēmumu pieņemšanai, izmantojot šajā procesā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (datorgrāmatvedības programmas).