Programmēšana

Programma: Programmēšana
Iegūstamā kvalifikācija: ​Programmēšanas tehniķis (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts - pilns apraksts.

PIETEIKTIES TAGAD

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

P - 15741 līdz 11.06.2025.

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma;
Dabaszinātnes joma;
Matemātikas joma;
Tehnoloģiju joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes.

  • Profesionālo kompetenču mācību kursi

EIKT pamatprocesi un darbu veidi;
EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas;
Vienkāršu algoritmu izstrāde;
Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei;
Sistēmu programmēšana;
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana;
Serveru izvēle un uzstādīšana;
Datu bāzu programmēšana;
EIKT drošības politikas veidošana;
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB).

  • Modulārajā apmācība tiek realizēta no 2017.gada septembra.
  • Programmēšanas tehniķa kvalifikācijas prakse uzņēmumā - 728 stundas.
  • Mācību periodā  jānokārto  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomās un semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos, un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

strādāt organizācijās, kurās izmanto informācijas tehnoloģijas un piedalās programmatūras projektēšanā, implementēšanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām. Spēj efektīvi izmantot esošos resursus, sniegt priekšlikumus resursu modernizēšanai un sniegt konsultācijas lietotājiem viņu darba vietās un stacijās. Orientējas datoru tīklu tehnoloģijās un seko līdzi jaunākām programmēšanas tehnoloģijām un rīkiem. Var piedalīties programmatūras dokumentēšanā atbilstoši valsts un starptautiskajiem standartiem.