Programmēšana

Programmēšana

Programma: Programmēšana
Iegūstamā kvalifikācija: ​Programmēšanas tehniķis (3.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

AP 4690 līdz 18.06.2019.
Modulārajā apmācībā AP 5047 līdz 18.06.2019.

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti:

valodas un komunikatīvās zinības – latviešu valodu, angļu, krievu valoda; 
Matemātikas, dabas zinības un tehniskās zinības – matemātika, informātika, dabas zinības, fizika;
Latvijas un pasaules vēsture;  
Ekonomika.

  • Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:

Programmēšanas tehnoloģijas;
Operētājsistēmas;
Elektrotehnika;
Datu bāzu tehnoloģijas;
Datoru tīkli;
Interneta tehnoloģijas;
Datortehnika un perifērijas ierīces;
Komercdarbības pamati;
Lietojumprogrammas.

  • Modulārajā apmācībā, kura tiek realizēta no 2017. gada mūžizglītības kompetenču apguves moduļi  un profesionālo kompetenču mācību kursi profesionālajā izglītībā.
  • Kvalifikācijas prakse uzņēmumā -960 stundas ( 4.kursā)
  • Mācību periodā  jānokārto četri  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošajos mācību priekšmetos,  pieci semestra eksāmeni profesionālajos mācību priekšmetos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

strādāt organizācijās, kurās izmanto informācijas tehnoloģijas un piedalās programmatūras projektēšanā, implementēšanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām. Spēj efektīvi izmantot esošos resursus, sniegt priekšlikumus resursu modernizēšanai un sniegt konsultācijas lietotājiem viņu darba vietās un stacijās. Orientējas datoru tīklu tehnoloģijās un seko līdzi jaunākām programmēšanas tehnoloģijām un rīkiem. Var piedalīties programmatūras dokumentēšanā atbilstoši valsts un starptautiskajiem standartiem.