Komunikācijas dizains

Programma: Komunikācijas dizains
Iegūstamā kvalifikācija: Grafikas dizainera asistents (Drukātie un digitālie mediji) (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 
4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts - viss apraksts! 

PIETEIKTIES TAGAD

 

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

AP 4119 līdz 16.05.2029.

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās:

Valodu joma;
Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma;
Dabaszinātnes joma;
Matemātikas joma;
Tehnoloģiju joma;
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi:

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
Sociālās un pilsoniskās prasmes;
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes;
Zaļās prasmes.

  • Profesionālie mācību priekšmeti un praktiskās mācības:

Kompozīcija;
Zīmēšana;
Gleznošana;
Dizaina procesi;
Grafikas dizaina datorprogrammu lietošana;
Foto un video tehnoloģiju lietošana komunikācijas dizainā;
Tēlu un vides skicēšana;
Iepakojuma dizaina veidošana;
Lietotņu un tīmekļa vietņu prototipēšana;
Vizuālās identitātes izstrāde;
Komunikācijas dizaina konteksta izpēte;
Tipografika;
Ilustrāciju veidošana;
Informācijas un datu vizualizēšana;
Grafikas dizaina izmantošana pilsētvidē.

  • Modulārajā apmācība tiek realizēta no 2021. gada septembra.
  • Mācību periodā  jānokārto  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomās un semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos, un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

Veikt daļu no grafikas dizainera pienākumiem: veikt auditorijas (lietotāja) vajadzību, paradumu izpēti, analogu, grafikas dizaina risinājumu, resursu izpēti; skicēt, izgatavot un testēt grafikas dizaina projekta prototipus/pirmparaugus, sagatavot grafikas dizaina projektu, kā arī piedalīties grafikas dizaina projektu plānošanā, izstrādē un īstenošanā, kā arī spēs patstāvīgi veikt savu saimniecisko darbību ar profesionālo darbību saistītās jomās. kas ietilpst grafikas dizaina projektos? Grafikas dizaineri izstrādā dizainu drukātajiem un digitālajiem medijiem. Veido zīmola identitāti, iekļaujot logo, vizītkartes, bukletus un citus vizuālās reklāmas materiālus. Veido plakātus, iepakojuma dizainu, grāmatu noformējumu un vides reklāmas projektus. veido sociālo tīklu materiālu dizainus, izstrādā animācijas un modelē 3D objektus.