Programmēšana - 1,5 gadi

Programma: Programmēšana
Iegūstamā kvalifikācija: ​Programmēšanas tehniķis (4.profesionālais kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 1,5 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: vidējā izglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts - pilns apraksts.

PIETEIKTIES TAGAD

Vairāk par programmu

Programmas
akreditācijas Nr.

 

 

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi

Sabiedrības un cilvēka drošība;
Zaļās prasmes
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes.

  • Profesionālo kompetenču mācību kursi

EIKT pamatprocesi un darbu veidi;
EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas;
Algoritmēšanas un programmēšanas pamati;
Preču un pakalpojumu izvēle EIKT infrastruktūras izveidei;
Datorsistēmas un datortīkli;
Sistēmu programmēšana;
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana;
Datu bāzu programmēšana;
EIKT drošības politikas veidošana;
Matemātikas speciālās nodaļas;
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB).

  • Programmēšanas tehniķa  prakse uzņēmumā - 320 stundas.
  • Mācību periodā  jānokārto  semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

 

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var:

strādāt organizācijās, kurās izmanto informācijas tehnoloģijas un piedalās programmatūras projektēšanā, implementēšanā un uzturēšanā, kā arī esošās programmatūras pielāgošanā konkrētām pasūtītāja vajadzībām. Spēj efektīvi izmantot esošos resursus, sniegt priekšlikumus resursu modernizēšanai un sniegt konsultācijas lietotājiem viņu darba vietās un stacijās. Orientējas datoru tīklu tehnoloģijās un seko līdzi jaunākām programmēšanas tehnoloģijām un rīkiem. Var piedalīties programmatūras dokumentēšanā atbilstoši valsts un starptautiskajiem standartiem.