Uzņemšanas noteikumi pirmā līmeņa profesionālajā augstākajā izglītībā

Uzņemšanas noteikumi studijām koledžā

Uzņemšanas noteikumi studijām koledžā 2019./2020.ak.gadam Noteikumi

Uzņemšanas komisijas darba laiks no  2019.gada 1.jūlija līdz 25.augustam: darba dienās 9:00-16:00, 12:00-13:00 pusdienlaiks

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts budžeta finansētās studiju programmas ​ ​ ​ ​ ​

 

Studiju virziens

Programmas nosaukums Kvalifikācija Studiju ilgums Iestāšanās nosacījumi

 

​„Ekonomika”

​Grāmatvedība un finanses grāmatvedis 2 gadi vidējā izglītība

Mārketings un inovācijas

tirgvedības un tirdzniecības speciālists 2 gadi vidējā izglītība

“Vadība, administrēšana un
nekustamo īpašumu pārvaldība”

Komercdarbība komercdarbības speciālists 2 gadi vidējā izglītība
“Informācijas tehnoloģija,
datortehnika, elektronika,
telekomunikācijas, datorvadība
un datorzinātne”
Programmēšana un datortīklu administrēšana datortīklu administrators
programmētājs
2 gadi vidējā izglītība
​​Nodrošinām ar dienesta viesnīcu, cena no 11.38 EUR/mēn.
(ir atvieglojumi trūcīgajiem, bāreņiem, bez vecāku gādības palikušajiem un daudzbērnu ģimenēm, sīkāk var iepazīties maksas pakalpojumu cenrādī​​).
Sekmīgākie studenti saņem stipendiju 99.60 EUR/mēn.
 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nepilna laika  maksas studiju programmas

 

Studiju virziens Programmas nosaukums Kvalifikācija Studiju ilgums Iestāšanās nosacījumi Studiju maksa*

„Ekonomika”

Grāmatvedība un finanses grāmatvedis 2,5 gadi vidējā izglītība 80.00
Mārketings un inovācijas tirgvedības un tirdzniecības speciālists 2,5 gadi vidējā izglītība 80.00

“Vadība, administrēšana
un  nekustamo
īpašumu pārvaldība”

Komercdarbība komercdarbības speciālists 2,5 gadi vidējā izglītība 80.00
Namu pārvaldīšana namu pārvaldnieks 2,5 gadi vidējā izglītība 90.00
“Informācijas tehnoloģija,
datortehnika, elektronika,
telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne”

Programmēšana un datortīklu administrēšana

datortīklu administrators

programmētājs

2,5 gadi vidējā izglītība 90.00

*22.05.2019.Koledžas padomes sēdes protokols Nr.2: Studējošajiem, kas noslēdz studiju līgumu Jēkabpils Agrobiznesa koledžā sākot ar 2019./2020.akadēmisko gadu, noteikt mēneša studiju maksu nepilna laika studijās (pirmā iemaksa septembrī par diviem mēnešiem).

Sīkāk par programmu "Datorsistēmu un datortīklu administrēšana" pa e-pastu: jurijs.zamarajevs@jak.lv
Sīkāk par programmām "Grāmatvedība un finanses", "Mārketings un inovācijas", "Komercdarbība" un"Namu pārvaldīšana" pa e-pastu: ingrida.veipa@jak.lv​​​