27/04/2018

Akreditēta profesionālās vidējās izglītības programma  "Multimediju dizains"

Izveidots: 27.Aprīlis, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi, Jaunumi

Jēkabpils Agrobiznesa koledžā no 2018.gada 9.aprīļa līdz 2018.gada 13.aprīlim, kompetentas akreditācijas ekspertu komisijas vadībā, tika izvērtēta profesionālās vidējās izglītības programma  "Multimediju dizains", piešķiramā profesionālā kvalifikācija - "Multimediju dizaina speciālists".

Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 831 35.1., 60.5. un 68.4.apakšpunktā noteikto un akreditācijas komisijas priekšlikumu, kvalitātes dienests nolemj akreditēt profesionālās vidējās izglītības programmu Multimediju dizains (kods 33214121, licence Nr.P-14883, piešķiramā profesionālā kvalifikācija – multimediju dizaina speciālists, īstenošanas vietas adrese: Pasta iela 1, Jēkabpils) uz sešiem gadiem, un izsniegt atbilstošu akreditācijas lapu.