24/05/2018

Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski praktiskā konference “Indivīds, sabiedrība, valsts"

Izveidots: 24.Maijs, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža ievietots: Notikumi, Jaunumi

Koledžas 2. kursa studentiem pienācis kvalifikācijas darbu izstrādes un aizstāvēšanas laiks. Jāparāda iegūtās zināšanas, prasmes un māka aizstāvēt izdarītos slēdzienus par noteiktu problēmu. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” 2.kursa studentei Rūtai Baranovskai bija izdevība būt interesantā prakses uzņēmumā Rīgā, iegūt labas prasmes un informāciju par kvalifikācijas darba tēmu “Ilgtermiņa nemateriālo un finanšu ieguldījumu uzskaites organizācija radniecīgos uzņēmumos”.  Darbs ir interesants un savdabīgs. Tāpēc 2018.gada 18.maijā Rūta kopā ar darba vadītāju, lektori Teklu Rozentāli piedalījās Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas Ekonomikas un pārvaldības fakultātes organizētajā Starptautiskajā studentu un docētāju zinātniski praktiskajā konferencē “Indivīds, sabiedrība, valsts.”

Rūta pēc sava darba prezentācijas ieguva atziņas “Konferencē guvu jaunu pieredzi. Tas bija labs treniņš kvalifikācijas darba aizstāvēšanai, kas tuvojas straujiem soļiem. Bija aizraujoši vērot studentus no citām augstskolām. Pie sevis vērtēju viņu uzstāšanos, atzīmēju plusus un mīnusus. Centīšos mācīties no viņu kļūdām. Pie reizes apskatījām augstskolu, iepazināmies ar studiju programmām un skolas piedāvātajām iespējām”.

 

Raksta autors: Tekla Rozentāle