04/11/2022

1.kursu izglītojamo Vecāku sapulces

Izveidots: 4.Novembris, 2022 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

no 01.11.2022 līdz 03.11.2022 norisinājās pirmo kursu izglītojamo vecāku sapulces. Sapulcē tika izskatīti aktuālie jautājumi par mācību sasniegumiem, turpmāko mācību procesa organizāciju un izglītojamie prezentēja "Mūsu pirmie mēneši JAK".
Sapulcē piedalījās - direktore Rita Pole, direktores vietniece profesionālās vidējās izglītības mācību un audzināšanas jomā Ilze Dubova un izglītības programmas metodiķi Ingrīda Mārāne, Dina Valpētere un Dace Vēvere.