05/11/2018

Darba vizīte Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Inženieru fakultātē  

Izveidots: 5.Novembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

2018.gada 31.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Informācijas Tehnoloģiju (IT) katedras  IT studiju kursu lektori,  katedras vadītājs un direktores vietniece IT un tāmācības joomā devās darba vizītē uz Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas (RTA) Inženieru fakultāti (IF).  

Vizītes laikā tika pārskatīti abu izglītības iestāžu studiju programmas “Programmēšana un datortīklu administrēšana” studiju kursi un pārrunātas sadarbības iespējas studiju kursu satura pielīdzināšanā, kas dos iespēju Jēkabpils Agrobiznesa koledžas absolventiem turpināt studijas bakalaura programmā, stājoties uzreiz otrajā kursā.
Otrais jautājums, kas tika izskatīts  - praktisko nodarbību organizēšana RTA laboratorijas telpās, kas veidos studentos pētnieciskās prasmes (novērot, salīdzināt, analizēt, vērot likumsakarības, veikt secinājumus un apkopojumus, patstāvīgi veikt pētījumu un noformēt rezultātus) un - praktiskas  iemaņas, strādājot ar dažāda veida aparatūru un laboratorijas aprīkojumu, kas ir svarīgi sagatavojot  profesionāļus. Jēkabpils Agrobiznesa koledžas IT katedra saka paldies Rēzeknes Tehniskās Akadēmijas  Inženieru fakultātes dekānei Ērikai Teirumniecei un akadēmiskajam personālam par sirsnīgo uzņemšanu un ražīgu sadarbību.