19/03/2018

I.Veipa iegūst doktora grādu ekonomikā

Izveidots: 19.Marts, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

2018. gada 16. martā Daugavpils Universitātes ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, INGRĪDA VEIPA aizstāvēja promocijas darbu „Profesionālās izglītības loma darbaspēka sagatavošanā Latvijas reģioniem” ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai reģionālās ekonomikas apakšnozarē.​

Vairāk info: https: informācija