21/10/2019

Izrādās Latvijā ražo pasaulē ātrākās  lidmašīnas....

Izveidots: 21.Oktobris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Izbraukuma nodarbības vieta – Ādažu novads
Dalībnieki –Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Ekonomikas katedras studenti
Uzdevumi studentiem: Ādažu novada uzņēmumos  izpētīt ražošanas  procesu norisi, uzskaites objektus, grāmatvedības darba organizācijas īpatnības eksporta darījumos, pētīt praksi ES struktūrfondu projektu  izstrādē  finansējuma  piesaistei, paveikto un ieceres  uzņēmumu  iekšējo  inovatīvo  projektu īstenošanā.
Nodarbības ietvaros  apmeklēti vairāki uzņēmumi, ieskats tikai  dažos no tiem.
Aviotehnikas nozares SIA  “Pelegrin”, darbības veids – lidmašīnu ražošana, tā ir “Tarragon” lidmašīnu ražotne Ādažos. Ādažos ražotās lidmašīnas pārdod visā pasaulē. SIA  “Pelegrin” izgatavotā lidmašīna  “Millennium Master” tiek uzskatīta  par pasaules ātrāko lidaparātu attiecīgajā svara kategorijā. Studenti varēja pārliecināties, ka Latvijā var ne vien radīt lidaparātu, bet izveidot augstas kvalitātes ražotni un konstruēšanas bāzi, izmantojot jaunākās tehnoloģijas un infrastruktūru.

SIA “Felici”- Muesli Graci  ražotne  ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums. SIA “Felici”, pārstāv zīmolu Graci , produkti  izstrādāti sadarbībā ar Latvijas un Norvēģijas  zinātniekiem, testēti Vācijā, rezultāti atspoguļoti zinātniskajās publikācijās.  Studenti izprata ES  Praktiskas ievirzes pētījumu projektu  devumu  ražošanas  attīstībai  Latvijā.

Ieguvumi – sasniegtie rezultāti: Koledžas studenti, sarunās ar uzņēmējiem un pētot objektus, saskatīja ES struktūrfondu un pašvaldības atbalsta ietekmi uz Ādažu novada uzņēmējdarbības attīstību, labi orientējās finansiālo rādītāju salīdzināšanā un  ES struktūrfondu ietekmes analīzē. Prata saskatīt Ādažos īstenoto un īstenojamo uzņēmumu iekšējo projektu inovatīvo raksturu.. Pētot ražošanas procesus, prata saskatīt grāmatvedības uzskaites objektus, kā arī grāmatvedības darba specifiku eksporta darījumos.
Izbraukuma nodarbību vadīja, jauno, inovatīvo, unikālo  uzņēmumu apmeklējumu  nodrošināja  “Ādažu  uzņēmēji”  biedrības valdes priekšsēdētājs Uldis Štēbelis.

PALDIES PAR SADARBĪBU!

Lektore E.Martemjanova