18/12/2018

MMD semestra noslēguma skate

Izveidots: 18.Decembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Multimediju dizaina programmu izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas neatņemama sastāvdaļa ir semestra izglītojamo darbu noslēguma skate, kura norisinājās 18. decembrī. Tajā tiek novērtētas iegūtās zināšanas un prasmes praktiskajās mācībās un praksē profesionālajos mācību priekšmetos: zīmēšana un skicēšana, gleznošana, foto un video pamati, krāsu mācība un kompozīcija. Skates vērtēšanas komisijas pārstāvji - MMD programmas metodiķe D. Vēvere un profesionālo mācību priekšmetu pedagogi A. Žūriņa, I. Vucena un M. Štelmahere.

Šāda veida paskatīšanās uz semestra veikumu ir labs atskaites punkts gan audzēkņiem gan pedagogiem. Audzēkņiem ir lieliska iespēja parādīt, kā viņi prot eksponēt un pasniegt savus darbus. Savukārt pedagogi var izdarīt secinājumus par uzdoto darbu produktivitāti un, savstarpēji komunicējot ar kolēģiem, ieviest korekcijas turpmāko darbu saturā, lai profesionālie priekšmeti veiksmīgāk mijiedorbotos viens ar otru.