11/09/2018

Pieteikšanās vēl tikai šonedēļ!

Izveidots: 11.Septembris, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

* Datu analīze un pārskatu sagatavošana
Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits: 36
Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 16.20
Mācību cena (EUR): 162
Prasības iepriekšējai izglītībai: Nav ierobežojumu. Nepieciešamas pamatprasmes darbā ar datoru (MS Office Exel vidē)
Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un/vai prasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:
1.Tabulas veidošana, darbs ar tabulas apgabaliem. 2.Datu ievadīšana, formatēšana.Diagrammu izveide, noformēšana, darba ar to daļām.3.datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru.4.Starprezultātu un rezultātu iegūšana. 5.Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai.6.Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem avotiem.7.Datu analīzes veikšana un statistika.8. apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas. 9.Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem ātrākai nepieciešamās informācijas atrašanai un izmantošanai..10. Datu uzskaite, faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem.
Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Pedagogs: Raivis Rasnačs (pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība)
Programmas īstenošanas periods: 2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā: 6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā:18

* Digitālais mārketings
Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits: 12
Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 5.40
Mācību cena (EUR): 54
Prasības iepriekšējai izglītībai: Nav
Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:
Digitālais mārketings un tā veidi (jēdzieni). Digitālā mārketinga komunikācijas kanāli, to priekšrocības, trūkumi. Digitālā mārketinga rīki un to pielietošanas efektivitāte - mājaslapas platformas izvēle.E - pasta mārketings saziņai. Rīcība sociālajās platformās - Populārākās sociālās platformas, sociālie tīkli (twitter.com, facebook.com,Google buzz,linkedin.com)
Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Pedagogs:dr.oec. Ingrīda Veipa
Programmas īstenošanas periods: 3 nedēļas
Minimālais izglītojamo skaits grupā: 6
Maksimālais izglītojamo skaits grupā: 18

* Personas datu aizsardzība
Izglītības programmas veids: Neformālās izglītības programma
Nozare: Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Programmas stundu skaits: 28
Līdzmaksājuma apjoms (EUR): 12.60
Mācību cena (EUR): 126
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vispārējā vidējā vai profesionālā izglītība
Priekšzināšanu līmenis: Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu (dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas)
Programmas apraksts:
24 stundas 1.Fizisko personas datu aizsardzības jēdziens un termini. 2.Tiesību akti personas datu aizsardzībā un to savstarpējā mijiedarbība. 3.personas datu apstrādes principi. 4.Datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei un datu subjekta tiesības. 5.Pārziņa un apstrādātāja (personas datu operatora) pienākumi. 6. Datu aizsardzības speciālists. 7.personas datu nodošana. 8.uzraudzības iestādes. datu valsts inspekcijas statuss un kompetence. 9. Atbildība un zaudējumu atlīdzināšana personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā.
Izglītības dokuments: Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi
Pedagogs: mg.iur. Edīte Zalaka
Programmas īstenošanas periods: 2 mēneši
Minimālais izglītojamo skaits grupā: 7
Maksimālais izglītojamo skaits grupā: 22

 

Kontaktinformācija: Ināra Upeniece
tālrunis: 27876977, e-pasts: inara.upenice@jak.lv
Pasta iela 1, Jēkabpils, LV - 5201
No plkst.13.00 līdz 16.00, vai individuāli sazinoties darba dienās darba laikā ar Ināru (tel.nr.27876977)