28/08/2018

Tavs 2018./2019.mācību un studiju gads koledžā sāksies ar svētkiem!

Izveidots: 28.Augusts, 2018 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Tavs 2018./2019.mācību un studiju gads koledžā sāksies ar svētkiem
3.septembrī plkst.11.00 izglītības iestādes pagalmā!

Pēc svinīgās daļas uz pirmo nodarbību Tevi gaidīs kursa audzinātājs
Pirmo kursu audzinātāji:
* Rita Maļika (231.kab) - 1.g kurss (grāmatvedība)
* Silvija Strušele (236.kab) - 1.k kurss (komercdarbība)
* Marika Boķe (235.kab) - 1.p kurss (programmēšana)

* Guntis Vaivods (215.kab) - 1.d kurss (datorsistēmas)
* Dace Vēvere (DV 104.kab) - 1.m kurss (multimediju dizains
)

Nemulsti, ja neieraugi sev ierasto burtu “a” “t” vai “b”, “i”, “c” pie kursa numura. No šī mācību gada kursu apzīmējumi būs šādi:
* Grāmatvedība – “g”
* Komercdarbība – “k”
* Programmēšana – “p”
* Datorsistēmas – “d”
* Multimediju dizains – “m”

Ja esi students, tad pēc svinīgā pasākuma, dienesta viesnīcas konferenču zālē uz IEVADU STUDIJĀS Tevi gaidīs direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā, katedru vadītāji un lektori.
Studiju daļas 1.kursu kuratori:
* Eleonora Martemjanova - A1.g (grāmatvedība un finanses)
* Solvita Kozlovska - A1.m (mārketings un inovācijas,komercdarbība)
* Laura Rakova  - A1.d (datorsistēmas un datortīklu administrēšana)

Ar šo studiju gadu mainās 2.kursu nosaukumi:
* Grāmatvedība un finanses – “A2.g”
* Mārketings un inovācijas – “A2.m”
* Komercdarbība - "A2.k"
* Datorsistēmas un datortīklu administrēšana – “A2.d”

ESI GAIDĪTS KOLEDŽĀ!

 

Dienesta viesnīcā izglītojamie tiek gaidīti no 1.septembra plkst.13.00!