11/12/2019

Noslēgusies 8.Lietišķo pētījumu konference

Izveidots: 11.Decembris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Pētniecībā balstīta studiju procesa ietvaros Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika kārtējā, jau 8.Lietišķo pētījumu konference “Jaunie pētnieki Latvijai – 2019”.
Konferenci apmeklēja 89 interesenti, no tiem uzstājās  - 62 Koledžas studējošie ar lietišķo pētījumu lasījumiem un stenda ziņojumiem un 9 viesi (no Jēkabpils 3.vidusskolas, Latvijas Universitātes, Pļaviņu novada ģimnāzijas).
                              Trīs atslēgas frāzes par konferenci – tēmu daudzveidība, uzņēmēju atbalsts, gandarījums!
Lai pētījumos izdarītie secinājumi noder studiju procesā, lai iegūtā pieredze rosina turpināt pētniecisko darbību, lai mūsu studējošajiem drosme piedalīties nacionāla un starptautiska mēroga konferencēs!
Paldies par godprātīgu attieksmi pret pienākumiem gan pētījumu īstenošanā, gan konferenci organizējot un vadot!

Liels paldies lektoriem par konsultatīvo darbu un atbalstītājiem par pārsteigumu balvām studējošajiem!