08/10/2019

Reģionālais seminārs darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā „Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”.

Izveidots: 8.Oktobris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

2019.gada 2.oktobrī Jēkabpils Agrobiznesa koledžā notika Izglītības un zinātnes ministrijas  organizētais reģionālais seminārs darba vidē balstītu (DVB) mācību jomā „Reģionālā sadarbība DVB mācību atbalstam”.
Tas notika ES Erasmus+ programmas  projekta „Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās (TTT4WBL)” ietvaros sadarbībā ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru.
Semināra mērķis bija iepazīstināt ar projekta rezultātiem un aktivizēt reģionālo dialogu, lai veicinātu kopīgu iesaistīto pušu darbību mērķorientētai profesionālajai izglītībai sava novada attīstībai. Sniegt informāciju par izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbības iespējām DVB mācību īstenošanā. Seminārā piedalījās reģiona profesionālās izglītības iestādes un uzņēmumi, TTT4WBL projekta pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts Izglītības satura centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un SIA Baltic Bright, kā arī citi interesenti. 

Plašāka informācija par TTT4WBL projektu atrodama projekta mājaslapā https://ttt4wbl-project.eu/ un IZM lapā: https://izm.gov.lv/lv/eiropas-savieniba/erasmus-2014-2020