28/01/2019

Profesionālā pilnveide Liepājā

Izveidots: 28.Janvāris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk – Koledža) studiju daļas lektore S.Kozlovska, katedru vadītāji I.Veipa un J.Zamarajevs, direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā I.Upeniece ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros piedalījās profesionālās kompetences pilnveides seminārā “Biznesa kanvu izaicinājums” Liepājā (23.,24.01.2019.).
Apgūtais teorētiskais materiāls (Ne soli bez mārketinga! Modernā mārketinga attīstības virzieni. Konkurence  - stimuls attīstībai. Kā veidot komunikāciju ar mērķauditoriju? Pats sev mārketinga speciālists) un spilgtie piemēri lektoriem noderēs studiju kursu izklāstā, bet administrācijas pārstāvjiem – Koledžas tēla veidošanā.

Tā kā šajā laikā studentes piedalījās Latvijas profesionālās meistarības konkursā “Biznesa Kanvu izaicinājums (Business Canvas Challenge)”, mācībspēkiem bija iespēja apskatīt Liepājas valsts tehnikumu, kam ir piešķirts PIKC statuss – profesionālās izglītības kompetences centrs.