28/01/2019

Lietišķa vizīte Liepājas Jūrniecības koledžā!

Izveidots: 28.Janvāris, 2019 Autors: Jēkabpils Agrobiznesa Koledža

Kaut arī  Liepājas Jūrniecības koledžas devīze ir: ”Esi gaidīts, ja Tevi saista jūra un jūrnieka profesija”, tomēr, viesojoties šajā izglītības iestādē, jutāmies (direktores vietniece studiju un tālākizglītības jomā I.Upeniece un IT katedras vadītājs Jurijs Zamarajevs) gaidīti un laipni uzņemti.

Šo tikšanos iniciējām mēs, jo mūsu abas izglītības iestādes īsteno gan vidējās profesionālās, gan pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas. Ikvienas koledžas administrācija meklē iespējas piedāvāt studējošajiem arvien jaunas kvalifikācijas prakses vietas, kā arī darba vietas; iepazīties ar kolēģu pieredzi gan studiju, gan administratīvajā darbā un mūžizglītības jomā. Bijām priecīgi, ka administrācija ieinteresējās par mūsu Koledžā veiktā pētniecības darba sistēmu.

Aizbraucām gandarīti, ka starp divām Latvijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās  izglītības iestādēm tiks noslēgts sadarbības līgums.

INFO par Liepājas Jūrniecības koledžu: http://www.ljk.lv/lv